Advokatvirksomhederne HCA37 I/S.
Charlotte Løfberg
Advokat (L)
Telefon: 33 13 18 11
Mobil: 60 14 10 00
E-mail: charlotte@hca37.dk
Sikker e-mail: sikkerpost@advokatlofberg.dk
Anden hjemmeside: www.advokatlofberg.dk
Cvr nr.: 36155108

Sekretær:
Bo Bjørnhøj Rosasco, rosasco@hca37.dk

Specialer

Erstatningsret, både personskadesager, erstatningssager mod kommuner og Ankestyrelsen (om serviceloven) og forsikringssager i øvrigt
Strafferet, forsvarer og bistandsadvokat og erstatningssager vedr. uberettigede straffeprocesuelle indgreb
Familieret, forældremyndighed og samvær
Andre civile sager
Bestalling og møderet

    Møderet for landsret i 2007
    Advokatbeskikkelse i 2007
Profil

Charlotte Løfberg blev juridisk kandidat i 1998. Efter et par års ansættelse i Justitsministeriet blev Charlotte i 2000 dommerfuldmægtig, hvilket hun var frem til 2005, hvor hun blev advokatfuldmægtig hos Advokatfirmaet Bjørst. Samme år som hun blev advokat fik også møderet for landsret. Fra 2007-2008 var Charlotte kst. landsdommer i Østre Landsret, og efter en kort periode som dommerfuldmægtig i Københavns Byret, fik hun ansættelse som advokat i 3F. Efter en kort afstikker med ansættelse hos Folketingets Ombudsmand fra 2012-2013, blev Charlotte forsvarer i 2013 – hvilket hun havde drømt om siden hun i 1998 skrev speciale i strafferet.

I 2017 blev Charlotte efter indstilling fra Advokatsamfundet udpeget som suppleant i Erstatningsnævnet.

For Charlotte er det vigtigste ved arbejdet, at det hun gør, hjælper nogle mennesker. Hun beskæftiger sig derfor aldrig med rene ”pengesager”. Se evt. mere på www.advokatlofberg.dk

 

© Copyright 2021 | Advokatvirksomhederne HCA37 I/S. | HC Andersens Boulevard 37, 4.sal | 1553 København | Tlf: 33131811 |