Advokatvirksomhederne HCA37 I/S.
ERKLÆRING

I henhold til vedtægt for Det Danske Advokatsamfund, skal vi oplyse,

At vi er beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark,

At vi er en del af Advokatsamfundet.

At vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vi har tegnet ansvarsforsikring og garanti med forsikringsselskabet Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, 33 55 55 55, www.codan.dk

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og /eller værneting, medmindre dette aftales særskilt med klienten.

 

© Copyright 2021 | Advokatvirksomhederne HCA37 I/S. | HC Andersens Boulevard 37, 4.sal | 1553 København | Tlf: 33131811 |