Advokatvirksomhederne HCA37 I/S.
Birgitte Skjødt
Advokat (H)
Telefon: 33 13 18 11
E-mail: skjodt@hca37 .dk
Cvr nr.: 27541690

Sekretær:
Bo Bjørnhøj Rosasco, rosasco@hca37.dk

Specialer

    Strafferet
    Familieret

Bestalling og møderet

    Møderet for Højesteret i 2004
    Beneficeret advokat i 1993
    Advokatbeskikkelse i 1987

Profil
Birgitte Skjødt er født i 1956 og blev juridisk kandidat i 1984. Birgitte er uddannet som advokat hos Moltke-Leth Advokater og har virket som advokat i denne virksomhed indtil 2004, hvor hun primært har beskæftiget sig med strafferet.

Birgitte har været formand for Foreningen af Beskikkede Advokater i København fra 1999 til 2007.

Medlem af Det Kriminalpræventive Råd.

 

© Copyright 2021 | Advokatvirksomhederne HCA37 I/S. | HC Andersens Boulevard 37, 4.sal | 1553 København | Tlf: 33131811 |