Advokatvirksomhederne HCA37 I/S.
Steen Leonhardt Frederiksen
Advokat (H)
Telefon: 33 13 18 11
E-mail: steen@hca37.dk
Cvr nr.: 40 07 44 22

Sekretær:
Bettina Clasen, clasen@hca37.dk
Bo Bjørnhøj Rosasco, rosasco@hca37.dk 

Specialer

    Arbejds- og ansættelsesret
    Strafferet
    Forvaltningsret
    Socialret

Bestalling og møderet

    Møderet for Højesteret i 2006
    Advokatbeskikkelse i 1996
    Beneficeret advokat  

Profil
Steen Leonhardt Frederiksen er født i 1956 og blev juridisk kandidat i 1987. Efter ansættelse som fuldmægtig i Indenrigsministeriet og juridisk konsulent i en faglig organisation, blev Steen i 1996 advokat. Fra 1997 til 2018 har Steen drevet advokatvirksomhed i kompagniskab med Mette Lauritzen.

Medlem af Danske Advokaters fagudvalg for ansættelsesret.

Steen har desuden i en 15 årig periode været undervisningsassistent og efterfølgende ekstern lektor ved Københavns Universitet i offentlig ret.

Advokatfirmaet Steen Leonhardt Frederiksen har samleklientbankkonti i Danske Bank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i denne bank.

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

 

© Copyright 2021 | Advokatvirksomhederne HCA37 I/S. | HC Andersens Boulevard 37, 4.sal | 1553 København | Tlf: 33131811 |